Komplexné riešenia odpadového hospodárstva Kontaktujte nás

Komplexné poradenské a konzultačné služby

Odpadové hospodárstvo a vodohospodárstvo

Náš príbeh

Na základe dlhoročných skúseností naša spoločnosť ECOTIP s.r.o. poskytuje komplexné poradenské a konzultačné služby v oblastiach odpadové hospodárstvo a vodohospodárstvo. Zabezpečíme Vám vydanie potrebných súhlasov a povolení, vypracovanie dokumentácie, prevádzkové audity a obhliadky, vedenie povinnej evidencie a nastavenie systémov v ponúkaných službách, všetko v súlade s aktuálne platnou legislatívou.
Naše služby
Awesome Image